klantgerichte planning winkelpersoneel

 

AISTIR richt zich op een juiste afstemming tussen bezoekersstroom en winkelpersoneel,

 het verhogen van klantenservice en verlagen van personele kosten.

In de praktijk blijkt dat een goede klantenservice vaak te wensen overlaat doordat er geen relatie is tussen het aanwezige winkelpersoneel en de bezoekersstroom; teveel personeel in daluren en te weinig personeel tijdens piekuren.

 

 

Bij langdurige, handmatige proeven in verschillende winkels in verschillende branches is tezamen met het winkelpersoneel aangetoond dat, als deze misafstemming wordt opgelost, de conversie (verhouding betalende klanten op het bezoekersaantal), sfeer en klantenservice worden verhoogd. Dit onder verlaging van de  personeelskosten.

 

In de huidige tijd van web-winkelen wordt het steeds belangrijker om de aantrekkingskracht van de fysieke winkel te versterken. Niet alleen gebeurt dit door een attractief assortiment en interieur, maar met name ook door een uitstekende klantenservice.

 

symagic retail ....het intelligente vervolg op klantentelling

Optimale klantenservice en effectiever kostenbeheer

Over- en onderbezetting behoren tot het verleden

Op basis van bij AISTIR aanwezige praktische kennis is samen met SYMAGIC het planningsproces geautomatiseerd en wordt onder de naam SYMAGIC RETAIL geleverd.

Hierbij is gebruik gemaakt van unieke onderliggende technologie, gebaseerd op Artificial Intelligence, die een nauwkeurige voorspelling van de bezoekersstroom mogelijk maakt.

Omdat rekening wordt gehouden met aspecten die het normale bezoekerspatroon doorbreken, zoals vakantieperiodes, dagen rondom feestdagen en acties signaleert het systeem al ver van tevoren  wanneer over- of onderbezetting op de winkelvloer ontstaat. Hierop kan dan tijdig worden geanticipeerd.

Hogere omzet door betere klantenservice

Op basis van historische klantentelgegevens wordt voorspeld hoeveel klanten uw winkel per dag en per uur zullen bezoeken. Vervolgens plant SYMAGIC RETAIL wekelijks hoeveel personeel en wie u per dag/per uur voor welke werkzaamheden het beste kunt inzetten.

De eigen verantwoordelijkheid wordt verhoogd door het winkelpersoneel te betrekken bij het planningsproces.

De hieruit voortvloeiende betrokkenheid en motivatie van het personeel verhogen sfeer en klantenservice.  

 

 

SYMAGIC RETAIL is web gebaseerd en wordt continu up-to-date gehouden.

Symagic.nl ->